Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 19.03.2022 w powiecie grajewskim oraz ryzyku przekroczenia poziomu informowania w powiatach m. Białystok, m. Łomża i powiecie grajewskim w dn. 20.03.2022

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (115,4 µg/m3 ) w dniu 19.03.2022 na obszarze powiatu grajewskiego oraz wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) w dniu 20.03.2022r.  na części województwa podlaskiego (powiaty: m. Białystok, m. Łomża i grajewski).

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania