Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania oraz ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu przekroczenia w dniu 19 marca 2022 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na części województwa mazowieckiego (powiaty: otwocki, żyrardowski, grodziski) oraz o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 20 marca 2022 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na części województwa mazowieckiego (powiat otwocki).

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść wydanych komunikatów znajduje się w poniższych plikach do pobrania.