Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 20.03.2022 w powiecie grajewskim oraz ryzyku przekroczenia poziomu informowania w powiecie m. Białystok, i powiecie grajewskim w dn. 21.03.2022

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (105 µg/m3 ) w dniu 20.03.2022r. na obszarze powiatu grajewskiego oraz wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) w dniu 21.03.2022r.  na części województwa podlaskiego (powiaty: m. Białystok i grajewski).

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania