Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 21.03.2022 r.
Prognozowane na dzień 21.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty nowotarski i suski oraz miasta na prawach powiatu: Krakow i Tarnów.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.