Główny inspektorat ochrony środowiska
Uchwała antysmogowa dla województwa opolskiego

Dnia 30 listopada 2021 r. Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr XXXVI/368/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Dnia 1 listopada 2017 roku zaczęła obowiązywać uchwała Nr XXXII/367/2017 przyjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw -  tzw. uchwała antysmogowa.

Uchwała została udostępniona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.