Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 22.03.2022 r. w  powiecie kłodzkim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).