Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu w dniu 21.03.2022 r. oraz o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania w dniach 22-23.03.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w dniu 21.03.2022 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu. Jego wartość wyniosła 114,7 μg/m3, przy poziomie informowania wynoszącym 100 μg/m3.

Prognoza na dzień 22.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wykazuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w Bydgoszczy i Grudziądzu oraz ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w Toruniu, Nakle nad Notecią i w Solcu Kujawskim.

Natomiast prognoza na dzień 23.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy jakości powietrza przygotowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu informowania we Włocławku.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.