Główny inspektorat ochrony środowiska
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 22.03.2022  roku poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 (100 μg/m3 ) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Ryzyko obejmuje obszar powiatu ełckiego, szczycieńskiego i ostródzkiego i miasta Olsztyn.

Przyczyną wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.