Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 w Szczecinku

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie informuje o ryzyku wystąpienia w dniu 22.03.2022 r. przekroczenia poziomu informowania  (100 µg/m3) w mieście Szczecinek.

Prognoza na dzień 22.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu  informowania w Szczecinku ze względu na wzmożoną emisję zanieczyszczeń z ogrzewania budynków.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.