Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku informuje, że w dniu 22.03.2022 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na czterech stacjach pomiarowych w województwie pomorskim:

  • w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Wyzwolenia (steżenie 24h - 141,3 μg/m3),
  • w Gdyni Dąbrowie przy ul. Szafranowej (stężenie 24h - 104,6 μg/m3),
  • w Kościerzynie przy ul. Targowej (stężenie 24h - 113,9μg/m3)
  • w Lęborku przy ul. Malczewskiego (stężenie 24h - 118,5 μg/m3)

Prognoza na dzień 23.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wykazuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powiatach: miasto Gdańsk, lęborski, kościerski, chojnicki.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.