Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 w Koszalinie i Szczecinku

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie informuje o ryzyku wystąpienia w dniu 23.03.2022 r. przekroczenia poziomu informowania  (100 µg/m3) w mieście Koszalin i Szczecinek.

Prognoza na dzień 23.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wskazuje na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania na obszarze miasta Koszalin oraz Szczecinek, ze względu na wzmożoną emisję zanieczyszczeń z ogrzewania budynków.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.