Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w Bydgoszczy i Grudziądzu w dniu 23.03.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o przekroczeniu w dniu 23.03.2022 r. poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

W dniu 23.03.2022 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na trzech stacjach pomiarowych w województwie kujawsko - pomorskim, zlokalizowanych przy:

  1. Placu Poznańskim w Bydgoszczy - wartość stężenia 24-godzinnego wyniosła 120,9 μg/m3,
  2. ul. Warszawskiej w Bydgoszczy – 103,4 µg/m3,
  3. ul. Piłsudskiego w Grudziądzu – 132,8 µg/m3.

Prognoza na dzień 24.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, nie wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ani informowania na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.