Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko przekroczeń poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 23 marca 2022 r. wystąpiło:

przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) na stacjach:

- Wrocław, ul. Conrada-Korzeniowskiego – stężenie 24-godz.: 132 µg/m3.

 

W dniu 24 marca 2022 r. na części woj. dolnośląskiego  istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3). Prognozowane na dzień 24.03.2022 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje miasto Wrocław.

 

W dniu 24 marca 2022 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3). Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: kłodzki i miasto Wałbrzych.