Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku informuje, że w dniu 23.03.2022 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na jednej stacji pomiarowej w województwie pomorskim:

  • Lęborku przy ul. Malczewskiego (stężenie 24h - 108,6 μg/m3)

Prognoza na dzień 24.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wykazuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powiecie lęborskim. 

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.