Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji monitoringu jakości powietrza w Nowej Rudzie przy ul. Jeziornej wykazała w dniu 22.03.2022 r. przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.