Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 22.03.2022 r. na stacji Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 103 µg/m3, oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.03.2022 r.
Prognozowane na dzień 23.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: oświęcimski, suski oraz miasto na prawach powiatu: Kraków.

 

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.