Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.03.2022 r. na stacjach Nowy Targ, al. Tysiąclecia – 103 µg/m3Tarnów, ul. Ks. R. Sitko – 103 µg/m3, oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.03.2022 r.
Prognozowane na dzień 24.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: krakowski, nowotarski (z wyłączeniem gmin Rabka-Zdrój i Szczawnica), oświęcimski, suski, wielicki, miasta na prawach powiatu Kraków i Tarnów.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.