Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów BTX ze stacji w Gorzowie Wlkp.

Informujemy, że pomiary BTX (benzen, etylobenzen, toluen oraz mp-ksylen) zostały wznowione od dnia 22 marca 2022 roku, na stacji monitoringu jakości powietrza w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ