Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 24 marca 2022 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Wałbrzychu  - stężenie średniodobowe wynosiło 116 µg/m3.

W dniu 25.03.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat kłodzki oraz miasto Legnica, Wrocław i Wałbrzych.