Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ: Legnica -Rzeczypospolitej, Dzierżoniów - Piłsudskiego, Wałbrzych - Wysockiego i Wrocław – Korzeniowskiego za okres od 26.03.2021 r. do 25.03.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia w roku 2022 średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie miast: Legnica, Dzierżoniów, Wałbrzych i Wrocław.