Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w 2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o ryzyku wystąpieniu w 2022 r. przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu miasta Łomża.

Powiadomienie można pobrać z poniższego załącznika.