Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2.5

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2.5 ze stacji PMŚ w Kłodzku przy ul. Szkolnej za okres od 26.03.2021 r. do 25.03.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia w roku 2022 średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2.5 (stężenie powyżej 20 µg/m3) na terenie miasta Kłodzko.