Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu w dniu 25.03.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o przekroczeniu w dniu 25.03.2022 r. poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

W dniu 25.03.2022 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na stacji pomiarowej w województwie kujawsko - pomorskim, zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu (wartość stężenia 24-godzinnego wyniosła 115,1 µg/m3).

Prognoza na dzień 26.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych, prognoz meteorologicznych, aktualnych wyników pomiarów oraz prognoz zanieczyszczeń powietrza przygotowanych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, nie wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ani informowania na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.