Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 25 marca 2022 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) we Wrocławiu- stężenie średniodobowe wynosiło 108 µg/m3.

W dniu 26.03.2022 nie przewiduje się przekroczeń poziomu informowania.