Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Trzebnicy

Informujemy, że  po usunięciu awarii pyłomierza  wyniki pyłu zawieszonego PM10 ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej przy ul. 3 Maja w Trzebnicyna dostępne są na stronie internetowej.