Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o wystąpieniu w dniu 04.04.2022 r. przekroczenia   poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 - 114,9 μg/m3, na terenie powiatu ostródzkiego.

 

Przyczyną wysokich stężeń są: emisja  zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących: dróg, placów, niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej. Odziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów i intensywnym ruchem, emisja z sektorów komunalno-bytowych

 

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.