Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenie poziomu informowania w dniu 04.04.2022 r. w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Nakle nad Notecią i Solcu Kujawskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o wystąpieniu w dniu 04.04.2022 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w miastach: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Nakło nad Notecią i Solec Kujawski.

Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej wyniosło: ul. Warszawskiej w Bydgoszczy (108,5 µg/m3), przy ul. Dziewulskiego w Toruniu (132 µg/m3),  przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu (120,4 µg/m3), przy ul. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią (113,9 µg/m3) oraz przy ul. Roweckiego w Solcu Kujawskim (106,1 µg/m3).

Prognoza na dzień 05.04.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych, nie wykazuje ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego oraz ryzyka przekroczenia poziomu informowania .

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.