Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 04.04.2022

 

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu  w dniu 4 kwietnia 2022 r.  przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3 ) na obszarze powiatu makowskiego  oraz o wystąpieniu przekroczenia  poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na obszarze powiatów: sierpeckiego, żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, przasnyskiego.

Przyczyną wysokich stężeń pyłów był silny wiatr powodujący unos pyłu i piasku z terenów otwartych (np. z pól, gdzie gleba jest mocno przesuszona z powodu długotrwałego braku opadów).

Pełna treść wydanych komunikatów znajduje się w poniższych plikach do pobrania.