Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego w powietrzu w Grudziądzu w dniu 12.04.2022 r. i ryzyku dalszych przekroczeń dla Grudziądza w dniu 13.04.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o przekroczeniu w dniu 12.04.2022 r. poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

W dniu 12.04.2022 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na jednej stacji pomiarowej w województwie kujawsko - pomorskim, zlokalizowanej:

  1. ul. Piłsudskiego w Grudziądzu – 102,1 µg/m3.

Ponadto, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w mieście Grudziądz w dniu 13.04.2022 r.

Prognoza na dzień 13.04.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.