Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w Gdańsku

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w Gdańsku w dniu 14.04.2022 r.

Prognoza na dzień 14.04.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w Gdańsku, na stacji w Nowym Porcie.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.