Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów docelowych substancji w powietrzu w 2022 r.
 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na obszarze miast: Suwałki, Augustów, Łomża i okolice.

Powiadomienie można pobrać z poniższego załącznika.