Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora SO2 na stacji pomiarowej w Gajewie w dniu 25.04.2022 r.

W dniu 25.04.2022 r. około godz. 16:00 awarii uległ analizator dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Gajewie.

Po usunięciu awarii, wyniki pomiarów dwutlenku siarki będą ponownie dostępne na stronie www.powietrze.gios.gov.pl