Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie pomiarów wykonanych w okresie 01.04.2021 r. - 31.03.2022 r. stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia w 2022 roku poziomu docelowego określonego jako stężenie średnio roczne  benzo(a)pirenu (1 ng/m3).

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.