Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Ratuszowej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pylu zawieszonego PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Ratuszowej od dnia 19.04.2022 r. od godz. 06:00, spowodowany jest awarią łączności ze stacją. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.

 

Dnia 19.04.2022 r. od godz. 16.00 przywrócono łączność ze stacją.