Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów PM10 na stacji w Nowej Soli

Informujemy, że pomiary pyłu zawieszonego PM10 zostały wznowione od dnia 19 kwietnia 2022 roku, na stacji monitoringu jakości powietrza w Nowej Soli przy ul. T. Kościuszki.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ