Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego substancji w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie  informuje  o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego substancji w powietrzu dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania