Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów docelowych substancji w powietrzu w 2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na obszarze strefy pomorskiej. 

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.