Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia w 2022 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu.

Treść powiadomienia dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.