Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora tlenku węgla na stacji pomiarowej w Wałbrzychu

Informujemy, że brak pomiarów tlenku węgla na stacji w Wałbrzychu spowodowany jest awarią analizatora.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.