Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów tlenku węgla na stacji w Wałbrzychu

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary tlenku węgla na stacji monitoringu jakości powietrza w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)