Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora PM10 na stacji pomiarowej w Słupsku

W dniu 06.05.2022 r. awarii uległ analizator pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Słupsku.

Po usunięciu awarii, wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 będą ponownie dostępne na stronie www.powietrze.gios.gov.pl.

Przepraszamy za utrudnienia.