Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie dobierzących wyników pomiarów NOx, CO i SO2 na stacji w Olsztynie.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o przerwie w dostępie do wyników pomiarów NOx, SO2 i CO, na stacji w Olsztynie. Przerwa potrwa do 13 maja, spowodowana jest pracami serwisowymi.