Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wokalnej

Informujemy, że od godz. 17:00 w dniu 11.05.2022 r. zostały wznowione pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wokalnej 1.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe