Główny inspektorat ochrony środowiska
Tymczasowe wyłączenie stacji monitoringu jakości powietrza w Krakowie przy al. Krasińskiego

Informujemy, że w związku z przebudową sieci ciepłowniczej w ciągu al. Krasińskiego w dniu 13.05.2022 r. stacja monitoringu jakości powietrza w Krakowie przy al. Krasińskiego zostanie tymczasowo wyłączona. Po zakończeniu prac budowalnych stacja pomiarowa zostanie ponownie uruchomiona.