Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny od dnia 23.05.2022 r. od godz. 12:00, spowodowany jest awarią łączności ze stacją. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.

 

Dnia 23.05.2022 r. od godz. 16.00 przywrócono łączność ze stacją.