Główny inspektorat ochrony środowiska
Przyjęcie Planu działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracji trójmiejskiej

Informujemy, że uchwałą Nr 525/XLI/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2022 został przyjęty Plan działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracji trójmiejskiej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. poz. 1674). Uchwała została opublikowana z Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i weszła w życie z dniem 14 maja 2022 r.

Z treścią ww. uchwały oraz z uzasadnieniem można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku w Departamencie Środowiska i Rolnictwa ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku lub na stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego.

Do pobrania również w zakładce: Publikacje.