Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji Kraków ul. Dietla.

Informujemy, że brak pomiarów jakości powietrza na stacji Kraków ul. Dietla spowodowany jest awarią.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.