Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacji pomiarowej w Gdańsku Nowym Porcie - usunięta

W dniu 31.05.2022 r. awarii uległ system łączności na automatycznej stacji pomiarowej w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia.

Stacja prowadzi pomiary, wyniki są zapisywane na komputerze stacji. Dane z centrali systemu pomiarowego zostaną uzupełnione po usunięciu awarii. Wyniki ze stacji nie wyświetlają się na stronie https://powietrze.gios.gov.pl Po przywróceniu łączności dane będą znowu dostępne.