Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w Radomiu

Informujemy, że od godz. 13:00 w dniu 6.06.2022 r. zostały wznowione pomiary benzenu i tlenku węgla, a od godz. 13:00 w dniu 7.06.2022 r. pomiary dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Radomiu przy Tochtermana 1.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe