Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacjach Kraków os. Piastów i os. Wadów

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacjach Kraków os. Piastów i os. Wadów spowodowany jest awarią systemu łączności.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.